backup og meta

心律不整、呼吸困難恐是三尖瓣閉鎖不全!了解三尖瓣閉鎖不全的原因、症狀與治療

資料查核: Hello 醫師


文: 連珮妤 · 更新日期:2022/09/05

心律不整、呼吸困難恐是三尖瓣閉鎖不全!了解三尖瓣閉鎖不全的原因、症狀與治療

多數人可能都聽過二尖瓣閉鎖不全,卻不知道心臟中的三尖瓣也可能閉鎖不全,患者一開始大多不會感受到任何不適,一旦三尖瓣膜閉鎖不全情況嚴重時,便可能引發心律不整、呼吸急促等症狀。

究竟三尖瓣閉鎖不全的原因有哪些?會出現何種症狀?又該透過什麼檢查與治療方法來改善三尖瓣膜閉鎖不全的問題?《Hello醫師》將於本文完整解答!

什麼是三尖瓣閉鎖不全?

人體心臟共有4個瓣膜,包括主動脈瓣、二尖瓣、三尖瓣與肺動脈瓣,皆為控制血流方向的重要構造,其中的三尖瓣膜由3個薄薄的組織瓣膜所組成,主要位於2個右心室之間,負責讓血液從右心房正常流至右心室,當心臟收縮時,三尖瓣膜便會關閉,防止血液回流。(推薦閱讀:主動脈瓣狹窄無徵兆?了解症狀和治療

倘若出現三尖瓣閉鎖不全(Tricuspid insufficiency)的問題,便會造成三尖瓣於心臟收縮時,無法完全關閉,使血液因而回流至右心房,引發心律不整、腹部或頸部腫脹等症狀。

造成三尖瓣膜閉鎖的2成因類型

一般而言,造成三尖瓣膜閉鎖的成因可分成以下2種類型:

 • 原發性三尖瓣閉鎖不全:屬於心臟瓣膜異常的一種,三尖瓣膜有先天性缺損或發育不全,便會造成原發性三尖瓣閉鎖不全。
 • 繼發性三尖瓣閉鎖不全:患者會因先天性心臟病、馬凡氏症候群、心內膜炎、類風濕性關節炎、風濕熱等疾病,而引發三尖瓣膜閉鎖。

三尖瓣閉鎖不全6大常見症狀

三尖瓣膜輕微受損的患者通常不會出現明顯不適症狀,但隨著病況加劇,當病況達中重度時,病患便可能有以下6種症狀:

 • 心律不整
 • 疲勞
 • 活動時呼吸急促
 • 腹部、腳踝或頸部靜脈腫脹
 • 頸部脈搏跳動明顯
 • 昏厥

如果三尖瓣膜閉鎖不全的情形較為嚴重,則可能會引發中風、肺積水、風溼熱、心房顫動心臟衰竭的併發症。

診斷三尖瓣膜閉鎖不全的3項檢查

醫師一開始會先詢問病史,並透過聽診器,確認患者是否有心雜音,再經由以下3種方法為病患進一步檢查:

 • 心臟超音波(Echocardiography):醫師會以都卜勒超音波(Doppler ultrasound,俗稱彩色超音波)或經食道超音波(Transesophageal echocardiography),得到更詳細且精確的成像,了解三尖瓣膜的狀況。
 • 心電圖(Electrocardiography):若患者有合併心律不整的病徵,可透過心電圖發現。
 • 胸部X光:經由X光儀器照射後,便能看見三尖瓣膜閉鎖不全,造成血液逆流時,三尖瓣所產生的結構變化。

三尖瓣閉鎖不全檢查方法

三尖辦閉鎖不全治療方法:藥物治療為主,最嚴重需置換瓣膜

多數三尖瓣閉鎖不全的無症狀患者不需要進行治療。如果患者有輕微閉鎖不全,則可能需要定期回診,觀察有無惡化。

然而,當患者出現不適症狀或出現併發症時,醫師大多會先以藥物治療為主,若發現閉鎖不全情況變得愈來愈嚴重,則可能透過心臟瓣膜修補或置換手術,以有效根治三尖瓣閉鎖不全的問題。

1. 藥物治療

 • 乙型阻斷劑(β-Blocker):若患者的心率過快,出現心搏過速時,使用乙型阻斷劑可以降低心跳速度。
 • 利尿劑(Diuretic):利尿劑常使用於合併肺水腫四肢水腫的病患,能有助於將其堆積在肺部的水分排出。
 • 抗凝血劑(Anticoagulant):對於有中風、心臟衰竭危險性或心房顫動的病患,醫師可能會使用抗凝血劑,預防血栓形成。

2. 手術治療

若三尖瓣閉鎖不全病患經藥物治療仍無法有效改善,瓣膜受損狀況也不斷加劇時,醫師會優先考慮為患者修補瓣膜,而非替換人工瓣膜。

若須置換人工瓣膜,醫師則會採用以下3種手術:

(圖片授權:達志影像)

免責聲明

Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療。

資料查核:

Hello 醫師


文: 連珮妤 · 更新日期:2022/09/05

advertisement icon廣告

這篇文章對你有幫助嗎?

advertisement icon廣告
advertisement icon廣告